News
17/02/2019
Brygga på Bud

Winter suit

Brygga på Bud har kledd på seg vinterdrakt.
Kanskje får vi fisk i dag om vi drar utpå

The dock at Bud dressed in winter suit.
Maybe we get fish today if we go out
Akvarell 29 x 39 cm
Watercolor on paper, 10,5 x 15 inches