About

Mitt navn er Ritha Gaarde Næss. Jeg har vokst opp i Kristiansund på nord-vestkysten av Norge, med nærhet til havet og øyene, med sommernattens lys og vinterens mørke som følgesvenn.
Jeg bor nå i Molde kommune hvor jeg har blitt kjent med Romsdalens langstrakte fjorder og mektige tinder.
Jeg liker å tilbringe tid ute i naturen og bli kjent med mennesker. Mine akvareller er inspirert av disse inntrykkene.
Jeg er utdannet med svennebrev i treskjæring og har studert tegning og maling hos anerkjente kunstnere i inn og utland.


My name is Ritha Gaarde Næss. I grew up in Kristiansund, a city on the north-west coast of Norway. Close to the ocean, islands and mountains. With light summer nights and dark winter evenings as a companion.
I now I live in Molde in a area with great fjords and mountains.
I like spending time in the nature and meeting people. My watercolor paintings are inspired by these impressions.
I am graduated as woodcarver and studied drawing and painting with great artist in Norway and abroad.
Atlantic road